Направете оферта Priestman Bison MC350



Текуща цена
€ 18.500 изключителен ДДС

Вашите данни



* Попълнете задължителните полета



Вашето превозно средство

Priestman Bison MC350
BM2399 1978 € 18.500